Laat uw stem horen!

Een gezond gebit is belangrijk voor de algehele gezondheid. De noodzaak om de tandarts of mondhygiënist te  bezoeken is groter dan ooit. 20-25% van de Nederlandse jeugd gaat niet of niet frequent naar de tandarts of mondhygiënist en heeft dus geen periodiek onderhoud van het gebit. De kwaliteit van de jeugdgebitten lijkt zich snel  te verslechteren en dat is zorgwekkend. In het bijzonder bij kinderen die opgroeien in een sociaal -economisch kwetsbare positie.  Een aantal van deze kinderen heeft tot vijf keer zoveel tandbederf als het landelijk gemiddelde. Dat kan en moet anders!

De NVIJ wil dat alle kinderen in Nederland toegang krijgen tot goede mondzorg. En wij vinden dat alle partijen verantwoordelijkheid moeten nemen. Met elkaar moeten we investeren in het bereiken van jongeren die nog geen toegang hebben tot goede mondzorg! De politiek, zorgverzekeraars, gemeenten, consultatiebureaus, basisscholen, kinderopvang enzovoorts.

Bent u het met ons standpunt eens? Teken dan de petitie die wij als NVIJ aan alle belanghebbenden zullen aanbieden.

Alvast dank voor uw steun.

De NVIJ

Ja, ik vind dat alle kinderen toegang moeten krijgen tot goede mondzorg.
Mijn naam en woonplaats mogen publiek zichtbaar zijn onder de petitie