Haal- en brengservice

In bepaalde regio’s bieden instellingen voor Jeugdtandzorg een haal- en/of  brengservice. Deze service is kosteloos. Met de haalservice  kunnen kinderen vanaf vier jaar, wanneer zijzelf en hun ouders dat wensen, met personenbusjes en onder professionele begeleiding voor de halfjaarlijkse controle van school worden opgehaald. Na bezoek aan de praktijk worden zij weer teruggebracht.

Naast de haalservice bieden een aantal instellingen voor Jeugdtandzorg ook een brengservice. Zij komen met state-of-the art ingerichte Dental Cars bij de basisschool voorrijden of er wordt een mobiele mondzorg-unit bij de school geplaatst. Voor de halfjaarlijkse controle in een Dental Car of mobiele unit ontvangen ouders een oproep. Bij een eventuele behandeling wordt er altijd een afspraak met ouders en het kind gemaakt. Enkele van onze leden komen met een Dental Car bij scholen voor speciaal onderwijs en/of kinderen met een beperking.