Contact

Voorzitter: R. Trentelman (Raoul)
Vice voorzitter: B. ten Have-Thiers (Brenda)
Secretaris/Penningmeester: T. van Groeningen (Ton)

Correspondentieadres:
Secretariaat NVIJ
Dhr. T. van Groeningen
P/A Eekbrouwersweg 4
5233 VG ‘s-Hertogenbosch
E-mail:  groeningen@centrumtandzorg.nl

Voor meer informatie neemt u contact op met Raoul Trentelman, voorzitter NVIJ, 06 28 48 04 08.