NVIJ

De Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandzorg (NVIJ) is gevormd door organisaties die al jarenlang zijn gespecialiseerd in mondzorg voor jongeren. De leden van de NVIJ maken zich sterk om alle jongeren in Nederland toegang te laten krijgen tot goede mondzorg. Daarbij heeft de NVIJ specifiek aandacht voor jeugd uit risicogroepen, zoals kinderen uit sociaal economisch kwetsbare milieus. Ons doel is dat alle jongeren gratis mondzorg krijgen op grond van de basisverzekering en zonder risico op bijbetaling.

Wij bereiken onze doelstelling door het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring. Bovendien voeren we overleg, zowel tussen de aangesloten leden als met alle daarvoor in aanmerking komende stakeholders.

We investeren veel in samenwerking en overleg met landelijke koepel- en ledenorganisaties, verenigingen en stichtingen in het mondzorgveld. Verder zitten wij regelmatig aan tafel met patiëntenorganisaties, aanbieders van onderwijs en de Overheid, waaronder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

www.mondhygienisten.nl
www.ont.nl